laupäev, 1. oktoober 2016

Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine

 • Tutvusin ISTE poolt välja töötatud haridustehnoloogiliste pädevustega.
 • Hindasin oma haridustehnoloogilistele pädevusi vastavalt  enesehindamismudelile , mille koostas Varje Tipp. Dokumendi laadisin üles Google Drive'i,  
 • Sain aru, et peaksin
  • arendama tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut;
  • kohandama ja isikupärastama õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega;
  • pakkuma õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogia-standarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis.
  • tegema õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks koostööd õppijate, kolleegide, vanemate ja teiste kogukonna-liikmetega, kasutades selleks digitaalseid vahendeid;
  • arendama ja kujundama digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid, kasutades kultuurilist mõistmist ja globaalset teadlikkust, kaasates kolleege ja õppijaid teistest kultuuridest.
HITSA Tulevikuõpetaja koolitusmoodulite teemades tundub mulle kõige olulisem "Moodul II: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul". Samas arvan, et tahaksin enamus koolitusmooduleid läbi teha ja soovitatud järjekorras.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar