laupäev, 1. oktoober 2016

Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine

 • Tutvusin ISTE poolt välja töötatud haridustehnoloogiliste pädevustega.
 • Hindasin oma haridustehnoloogilistele pädevusi vastavalt  enesehindamismudelile , mille koostas Varje Tipp. Dokumendi laadisin üles Google Drive'i,  
 • Sain aru, et peaksin
  • arendama tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut;
  • kohandama ja isikupärastama õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega;
  • pakkuma õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogia-standarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis.
  • tegema õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks koostööd õppijate, kolleegide, vanemate ja teiste kogukonna-liikmetega, kasutades selleks digitaalseid vahendeid;
  • arendama ja kujundama digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid, kasutades kultuurilist mõistmist ja globaalset teadlikkust, kaasates kolleege ja õppijaid teistest kultuuridest.
HITSA Tulevikuõpetaja koolitusmoodulite teemades tundub mulle kõige olulisem "Moodul II: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul". Samas arvan, et tahaksin enamus koolitusmooduleid läbi teha ja soovitatud järjekorras.

kolmapäev, 12. august 2015

Tuleviku õpetaja koolitus

Täna lõin oma digitaalse arengumapi, sest alustasin HITSA koolitusega "Tuleviku õpetaja"
Palju edu mulle!

Elan Saaremaa tipus Viidumäel ja töötan siinsamas lähedal asuvas Lümanda Põhikoolis õpetaja ja IT-juhina. Üks esimesi digitaalseid seadmeid oli nõuka ajal toodetud seade, kus oli ekraan ja 4 nuppu. Tegemist oli mänguga, kus peategelane hunt tuli juhatada õige renni alla (4 tükki), et rennidest veerevad munad korvi püüda. Nii see algas ... jajaaa ...